Welcome to mygym.ir| مای جیم
MyGym.ir Logo
تاریخ انتشار: 1395/03/30 | آخرین بازنگری: 1395/08/13 | تعداد نمایش: 43,869

برنامه بدنسازی کات

در برنامه بدنسازی، عضلات در بازه زمانی معینی تحت فشار قرار می گیرند و با تغذیه صحیح پرورش می یابند. (مقاله برنامه بدنسازی ).

در برنامه بدنسازی کات، از تکرار بیشتری در هر تمرین استفاده می شود تا چربی زیر پوستی پوستی بعنوان منبع انرژی استفاده شده و عضلات بهتر دیده شوند.

دور از انتظار نیست که در دوران کات، باید کالری دریافتی کمتر از کالری مصرفی باشد (تعادل منفی کالری).

سطر سوم در جدول زیر مربوط به تمرینات کات عضلانی است. بیشترین وزنه ای که در هر حرکت، بدنساز می تواند فقط برای یکبار تکرار آن را انجام دهد، 1RM نام دارد.

مثلا 1RM برای یک ورزشکار در حرکت جلو بازو دمبل لاری، بیشترین وزنه است که می تواند فقط یکبار آن را اجرا کند.

 

جلو بازو دمبل لاری

 

بیشینه وزنه 1RM

 

- تعداد تکرار هر ست در این دوره، بیشتر از 12 بار در هر تمرین است.

- بهترین روش برای رسیدن به کات عضلانی، ستهای پرتکرار و استراحت کوتاه بین آنهاست (سوپرست، سه تایی، ماموت ست و ... ).

- بدنسازان نباید تمرینات حجمی را با کات همزمان انجام دهند.

- سرعت اجرای تمرینات در این دوره ها متوسط است، نه خیلی سریع. (در اجرای سریع حرکات، اسید لاکتیک بیشتری تولید می شود و خستگی عضله، مانع از حصول بهترین نتیجه می شود).

- در برنامه بدنسازی کات، باید گروه عضلات را در هر جلسه تغییر داد.

- در این دوره مصرف کربوهیدرات کمتر می شود تا سهم چربی (و البته کمی پروتئین) در تامین انرژی بیشتر باشد.

برخی بدنسازان در دوره کات، تمرینات هوازی شدید (تردمیل، الپتیکال و یا دوچرخه ثابت) را برای چربی سوزی استفاده می کنند، اما همانطور که در مقاله تغذیه در بدنسازی تشریح شده، در حین این فعالیتها، هر سه ماده کربوهیدرات، پروتئین و چربی، بعنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرند، نه فقط چربی.

از طرفی دیگر، در این فعالیتهای هوازی، بدنساز نمی تواند چربی زیر پوستِ اندام خاصی (مثلا بازو) را هدف قرار دهد.

تمرینات بدنسازی کات به همراه عکس و توضیح در لینکهای زیر آورده شده اند:

 

تمرینات بدنسازی جلو بازو کات

 

تمرینات بدنسازی پشت بازو کات

 

تمرینات بدنسازی سینه کات

 

تمرینات بدنسازی پا کات

 

تمرینات بدنسازی سرشانه کات

 

تمرینات بدنسازی پشت کات

 

 

 

منابع:

کتاب Anatomy of muscle building از Craig Ramsay

کتاب Arnold's Bodybuilding for Men از Arnold Schwarzenegger

ویدئوها و مجلات muscle and fitness و Youtube

برچسب ها

برنامه بدنسازی کات تمرین

.: تعداد 154 نفر از 192 نفر این مقاله را مفید دانسته اند :.

آیا این مقاله برای شما نیز مفید بود؟

برنامه بدنسازی کات برنامه تمرینی بدنسازی برای دوره کات برنامه بدنسازی برای دوره کات برنامه بدنسازی برای کات برنامه تمرینی برای کات عضلات برنامه تمرینی دوره کات سوپرست در دوران کات سوپرست در زمان کات برنامه بدنسازی برای کات عضلات برنامه کات بدنسازی برنامه حجم و کات همزمام سوپرست دوره کات برنامه تمرینی بدنسازی کات برنامه برای بدنسازی کات برنامه تمرینی سوپرست کات برنامه کات عضلات برنامه کات سرشانه برنامه تمرینی برای کات عظلات پا برنامه بدنسازی کات عضلات تعداد تکرار در دوران کات برنامه تمرینی کات و حجم برنامه تمرینی کات بدنسازی برنامه بدنسازی کات ک برنامه سوپرست کات کردن برنامه تمرینی بدنسازی برای حجم عضلات و کات کردن همزمان برنامه بدنسازی برای خطی کردن روش تمرین برای کات کردن برنامه بدن سازی کات برنامه بدن سازی کات چربی برنامه برای کات کردن عضلات سرشانه برنامه کات کردن بدن سه بار هوازی در دوره کات برنامه برای کات کردن بدن برنامه تمرینی بدنسازی برای کات کردن و حجم برنامه بدن سازی حجم خشک خطی تعداد تکرار برای کات برنامه دوره کات بدنسازی برنامه بدنسازی برای خشک کردن بدن برنامه بذنسازی خطی برنامه تمرینی برای کات کردن بدن وزنه استفاده در کات برنامه بدنسازی کات سینه برنامه بدن سازی خشک برنامه بدنسازی نحوه کات بدن برنامه بدنسازی برای خشک وخطی کردن کات عضلانی برنامه کات کردن سرشانه برنامه بدنسازی برای کات کردن عضلات سرشانه سیستم تمرینی دوران کات برنامه تمرینی کات کردن بدن برنامه تمرینی برای کات شدن برنامه بدنسازی برای خطی شدن عضلات برنامه ورزشی و تغذیه کات حرکات سرعتی برای کات کردن بدن برنامه وزنه کات کردن برنامه بدن سازی برای کات کردن برنامه تمرینی برایه حجم کات سرشانه برنامی تمرینی کات یا خطی بهترین حرکات برای کات بازو برنامه کات کردن بدنسازی برنامه کات کردن در بدنسازی تمرین برای کات کردن بدن برنامه کات برای بدنسازی برنامه تمرینی بدنسازی برای خشک تمرینات بدنسازی برای کات برنامه بدنسازی برای خطی شدن بدن سوپرست جهت چربی سوزی بهترین برنامه بدنسازی برای تفکیک وکات بهترین روش برای تمرینات کات و خطی برنامه حجمی وکات عضلات برنامه برای کات کردن عضلات در بدنسازی برنامه تمرینی کات عظلات برنامه بدن سازی حجمی و چربی سوزی برنامه بدنسازی برای کات شدن برنامه بدنسازی برای کات شدن بدن برنامه بدنسازی حرفه ای برای کات بدن سازی برنامه بدنسازی خطی چهارروزه برنامه بدنسازی خطی و حجمی بهترین برتامه بدنسازی کات شدن تمرین حرفه کات سینه بدنسازی نمونه برنامه برای کات عضلانی برنامه تمرینی کات عضلات بدن کات در ۱سال بهترین برنامه های بدنسازی خطی و عظلانی برنامه بدنسازی خطی شدن برنامه کات کردن عضلات برنامه ای برای کات بدنسازی برنامه بدنسازی برای خطی کردن بدن برنامه کات بدنسازی 3روزه برنامه تمرینی بدنسازی کات کردن برنامه بدنسازی برای دوران کات برنامه ای برای کات کردن سرشانه برنامه تغذیه پیشنهادی کات برنامه تمرینی دوره کات برنامه بدنسازی برای تفکیک و کات برنامه تمرینی جهت کات عضلانی کات در بدنسازی برنامه کات کردن بدن طریقه کات کردن سرشانه وبازو ها عکس برنامه تمرینی بدنسازی برای تفکیک برنامه واسه کات سینه تمرینات دوره کات برنامه بدنسازی کات عضله برنامه تمرین دوره کات برنامه وزنه برای دوره کات کردن بهترین برنامه بدنسازی برای خطی کردن برنامه کات جلو بازو پشت بازو برنامه‌ تمرینی کات پا برنامه تمرینی بدنسازی برای حجم خشک برنامه بدنسازی کات عضلانی برنامه برا کات عضلانی برنامه برای خطی کردن بدن نمونه برنامه تمرینی دوره کات برنامه خطی بدنسازی برنامه برای کات عضلات سینه تمرینات بدنسازی برای خطی کردن بدن برنامه تمرینی بدنسازی کات کردن کات عضلات بازو برنامه حرفه ای کات بهترین برنامه برای خشک کردن بدن در بدتسازی برنامه کات بدنسازی حرفه ای روش انجام کات دربدنسازی جدید ترین برنامه تمرینی برای کات کردن عضلات برنامه بدنسازی برای کات کردن بدن بهترین برنامه کات عضلات دانلود برنامه بدنسازی برای کات برنامه بدنسازی خطی حرفه ای بهترین برنامه برای دوره کات تفاوت برنامه تمرینی حجمی و کات برنامه کامل کات کردن بدن کات کردن بدن با هوازی برنامه تمرین بدنسازی برای کات کردن برنامه تمرینی دوران کات برنامه تمیرینی برای کات کردن عظلات تمرین بدنسازی برای خطی کردن عضلات دانلود برنامه بدنسازی خطی برنامه.خطی کردن بدن برنامه بدنسازی برای کات بدن برنامه بدنسازی کات حرفه ای ست های تمرینی در دوره کات برنامه کات عضلانی ست های تمرینی برای کات کردن بدن تعداد ست برای چربی سوزی برنامه حجمی و کات برنامه دوره بدنسازی چربی سوزی و حجم برنامه تمرینی حرفه ای برای کات بهترین برنامه بدنسازی برای زمان دوره برنامه بدن سازی برای خطی شدن
نظرات کاربران
88# توسط: Saad در تاریخ 1397/04/13 ساعت 06:06 PM
H Vfbdp T
Hello,

Allow us herewith to introduce our company as a trading company that manufacture and export [Gym bags]
With this letter, we would like to offer our top quality and best selling gym bags.

If you are interested to see catalogs, then visit google drive secure link below there you will find catalogs of gym bags different styles.
https://drive.google.com/open?id=0B2Irq8jgFbzoNE9mRDBMUkE2eDA
Further email us at hill.apex.1@gmail.com or whatsapp 00923007101027

Thank you!
Best Regards,
Saad Afzal

HILL APEX
Contact: 0092-3007101027
Whatsapp: 0092-3007101027
Email: hill.apex.1@gmail.com
Skype: hill.apex
web: www.hillapex.com
نظر ، سوال و یا پیشنهاد خود را ثبت نمایید
CAPTCHA